نوازندگی خودکار پیانو دایناتون مدل VGP 4000

ارسال شده در: اخبار, نوازندگی, ویدئو | 0

یکی از قابلیتهای بینظیر مدل VGP4000 قدرت نوازندگی خودکار این دستگاه است . راه حلی فوق العاده برای کسانی که احتیاج به روح موسیقی در محل کسب و کار خود و یا داخل رستورانها دارند که امکان نوازنگی انسان به هر عنوان امکان پذیر نیست

ارسال پاسخ