عیب یابی انواع پیانوهای دیجیتال دایناتون

ارسال شده در: مقالات | 0

اگر مشکلی در هنگام استفاده از محصول بوجود آمد، قبل از تماس با خدمات مشتریان، به نکات زیر توجه کنید.

 

انواع مشکلات
علت بوجود آمدن مشکلات
راه حل رفع مشکلات
پیانو روشن نمی شود.

1) سیم برق به درستی وصل نشده است.

2) کلید خاموش /روشن زده نشده است.(وقتی دکمه فشار داده شود چراغ آن روشن میشود.)

1) سیم برق را به درستی متصل کنید

2)کلید روشن /خاموش را بزنید

3) با خدمات مشتریان تماس بگیرید

وقتی یک کلید زده می شود، بلندگوها هیچ صدایی تولید نمی کنند

1) کلید ولوم اصلی روی حداقل تنظیم شده است

2) هدفون به دستگاه متصل است.

3)سوکت مربوط به سیم برق بدرستی به دستگاه متصل نشده است

4) ولوم باس/ تریبل روی حداقل تنظیم شده است.

1)افزایش ولوم اصلی

2)جدا کردن هدفون از دستگاه

3)سوکت سیم برق را به درستی به دستگاه متصل کنید

4) افزایش ولومهای مربوطه

تفاوتی میان صدای ولوم اصلی و ولومهای فرعی دیده نمی شود.
1) ولومهای فرعی به درستی تنظیم نشده است.
1)ولومهای فرعی را به درستی تنظیم کنید.
هنگام استفاده از محصول نویز شنیده می شود.
1)در نزدیکی محصول لوازم الکتریکی دیگری مانند یخچال یا ظرفشوئی در حال کار است
1)محصول را از اطراف لوازم برقی (مخصوصا لوازم برقی موتوردار) دور کنید.
وقتی دستگاه خارجی به دستگاه در حال استفاده وصل میکنید هیچ صدایی شنیده نمی شود.

1) ولوم اصلی روی حداقل تنظیم شده است.

2) سیم اتصال قطع یا خراب شده است.

1) ولوم اصلی را افزایش دهید

2)سیم اتصال را تعویض کنید.

ارسال پاسخ