هشدار

ارسال شده در: مقالات | 0

عدم رعایت این هشدار می تواند منجر به مرگ یا آسیب جدی شود

برای جلوگیری از خطر مرگ و یا آسیب های جسمی به علت شوک الکتریکی، اتصال کوتاه، خرابی و یا آتش سوزی، لطفا دستورالعمل های ایمنی، که در زیر ذکر شده است را رعایت کنید.

این هشدار شامل موارد زیر است:

-هرگز دستگاه را باز نکنید و یا بخواهید قسمت های داخلی را از بین ببرید یا تغییر دهید.

-این دستگاه دارای اجزای قابل تعمیر توسط کاربر نیست. اگر فکر می کنید دستگاه ناکارآمد است، لطفا بلافاصله استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مرکز تعمیر و نگهداری تماس بگیرید

-هرگز دستگاه را در معرض باران قرار ندهید،هرگز از دستگاه زیر آب يا محیط مرطوب استفاده نکنيد و از قرار دادن ظروف مايع روی دستگاه خودداري کنيد زيرا ممکن است به درون دستگاه ریخته شود. اگر هر نوع مایعی درون دستگاه ریخته شد، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید، پریز برق را خارج کنید وبرای بازدید دستگاه با مرکز تعمیر و نگهداری تماس بگیرید.

-اگر سیم برق یا سوکت خیس شده یا آسیب دیده، یا محصول به طور ناگهانی خاموش شد، یا بوی ناخوشایند یا دود ناگهانی از محصول استشمام شد، بلافاصله دستگاه را خاموش کنید، آداپتور را از پریز برق جدا کرده و برای بازدید دستگاه با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

-فقط از ولتاژ مورد استفاده برای این دستگاه استفاده کنید، ولتاژ تعیین شده برای دستگاه بر روی پلاک مشخصات دستگاه چاپ شده است.

-همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، دستگاه را از برق جدا کنید. هرگز با استفاده از دست های مرطوب سوکت برق را متصل یا جدا نکنید.

-به طور مرتب شرایط سیم برق را بررسی کنید و هرگونه مواد یا گرد و غباری که ممکن است روی آن وجود داشته باشد را پاک کنید.

ارسال پاسخ