دایناتون SDP-500 در نمایشگاه NAMM-2014

نمایشگاه NAMM یکی از بزرگترین نمایشگاه های موسیقی در جهان است که در سال 1901 تأسیس شده است. هر ژانویه در آناهیم کالیفرنیا، در مرکز کنفرانس آناهیم برگزار می شود. علاوه بر این، نمایشگاه کوچکتری(ُSummer NAMM)، درهر جولای در شهر … ادامه یافت